Selecteer een pagina

Enquêtes met hoge respons

De manager

‘Doe mij maar mobiele surveys, iedereen te bereiken via de smartphone of tablet, met een hoge respons’

De mening van jouw medewerkers peilen door middel van een poll? Of een uitgebreider tevredenheidsonderzoek binnen jouw klantenkring? Verhoog de respons door het onderzoek mobiel aan te bieden.

Wanneer je inzicht wilt verkrijgen in wat er leeft bij een bepaalde groep mensen, kan dit worden onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek. Als je kiest voor online kwalitatief onderzoek, dan kun je gebruik maken van verschillende methoden, waaronder: polls, surveys en enquêtes. Een poll is een korte vragenlijst, waarin vragen worden gesteld over een bepaald topic. Vaak gaat het hierbij om een topic waarbij de opinie aan verandering onderhevig is. Een enquête, ook wel survey genoemd, is een groter onderzoek met een breder spectrum van vragen.

Houd rekening met een aantal zaken voordat je een onderzoek aanbiedt. Zorg ervoor dat je vooraf bepaald welke doelgroep je met jouw onderzoek aan wil spreken, dit kunnen je klanten zijn of je eigen medewerkers. De vragen die je gaat stellen moeten namelijk relevant zijn voor je hele doelgroep. En – niet te vergeten – wat is het doel van jou onderzoek. Wat wil je jouw respondenten vragen?

Als de vragenlijst aan al deze punten voldoet, is deze klaar om verstuurd te worden. Om betrouwbare uitspraken te doen over de resultaten van jouw online onderzoek, is het natuurlijk wel van belang dat je voldoende respons op jouw enquête ontvangt. Hoe garandeer je voldoende respons voor jouw online enquête? En wat kan jij er zelf aan doen om deze respons te beïnvloeden? Er zijn 4 belangrijke factoren die van invloed zijn op de hoogte van de respons, namelijk:

  1. de doelgroep
  2. de vragenlijst
  3. de afleverwijze
  4. de uitnodiging

Aflevermethode via een app

In het vervolg gaan wij kort in op de afleverwijze, Q-improve werkt met een bedrijfapplicatie waarbinnen tevredenheidsonderzoek kunnen worden uitgevoerd tussen willekeurige groepen. Dit kunnen de eigen medewerkers, leveranciers, maar ook klanten zijn.
Het onderzoek kan dus worden ingevuld op de telefoon, handig! Deze aflevermethode via een app is wezenlijk anders dan de e-mail of online variant. Zo kan de respondent het onderzoek via de bedrijfsApp invullen, op ieder gewenst moment, wanneer deze daar tijd en zin in heeft. In de trein, in de wachtkamer van de tandarts of tijdens een familiebezoek. Dit heeft twee voordelen. Allereerst komt dit ten goede aan de externe validiteit van het onderzoek, ofwel; de uiteindelijke onderzoeksresultaten zijn beter generaliseerbaar naar andere situaties. Daarnaast zal dit de respons van het onderzoek verbeteren. Hierdoor worden er sneller voldoende participanten verkregen, en is aansporing minder nodig. Het gebruik van een applicatie komt dus ten goede aan het onderzoek én verlaagt de drempel om deel te nemen.
Voor de participanten die het onderzoek toch liever op de computer invullen, bestaat er natuurlijk altijd nog de Q-improve desktop versie!

Is jouw interesse gewekt? Dan kun je vrijblijvend de Q-improve demo aanvragen. De demo is 30 dagen gratis uit te proberen, en vraagt u hier aan. Benieuwd wat wij, met onze Q-improve bedrijfsapplicatie, nog meer voor jou kunnen betekenen? Check dat hier!